Zakelijke coaching 

Coaching voor school of zorg gerelateerd personeel 

Intervisie

Niemand begrijpt beter waar je tegenaan loopt op de werkvloer, dan je collega’s. Meningen of vooroordelen van buitenstaanders zijn soms lastig om mee om te gaan. Medewerkers staan echter in de dagelijkse realiteit en weten wat echt moeilijk is.

Intervisie is een methode waarbij collega’s elkaar  helpen om beter te worden in hun werk. Een werkgerelateerde vraag of een probleem dat door een collega wordt ingebracht, wordt in groepsverband besproken. Intervisie vindt plaats in kleine groepen en zonder management verhoudingen.

Hoe werkt intervisie precies?

Professionals kunnen met elkaar, verdeeld per onderdeel/ groep/ vak, de ingebrachte vraag of het probleem bespreken. Er kunnen bijvoorbeeld vraagstukken over persoonlijk functioneren ter sprake komen, werkgerelateerde problemen of de omgangsregels tussen collega’s.

De inbrenger van het probleem/de vraag beantwoordt zo duidelijk mogelijk de verdiepende vragen die door de collega’s gesteld worden. De groepsleden mogen vervolgens hulp aanbieden of advies geven. Hierbij worden ervaringen gedeeld, wordt er gereflecteerd op het eigen gedrag en doen alle deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden op door te luisteren naar elkaars verhalen. Ik draag zorg voor een veilige omgeving en coach zodoende dat oordelen worden uitgesteld.

Intervisie is een heel waardevol instrument om te gebruiken bij problemen op de werkvloer. Je helpt niet alleen je collega maar je leert er zelf ook veel van.

Teamtraining

Bent u op zoek naar een training waarbij de kennis en vaardigheden van uw medewerkers, op het gebied van coaching, feedback geven &ontvangen en omgaan met werkdruk, worden vergroot?

Samen staan we stil bij bepaalde onderwerpen die al snel ‘een ondergeschoven kindje’ zijn in vergaderingen of bij werkoverleg. De kwaliteit van het team, die naar buiten toe uitgedragen dient te worden, kan door stress, onduidelijkheid en het ontbreken van grenzen, te wensen overlaten. Met alle gevolgen van dien.

In mijn trainingen staan een positieve benadering, luisteren naar elkaar en het ontdekken van je eigen grenzen centraal. De nadruk ligt hierbij op het feit dat iedere persoon anders is. In het ‘anders’ zijn liggen veel mogelijkheden die vaak onbenut blijven.

Samen gaan we uitzoeken wat de sterke kanten van de teamleden zijn maar zeker ook de ontwikkelpunten komen ter sprake. Ik richt me dus sterk op de mens. Hierdoor kom je tot een team die op elkaar kan bouwen en elkaar leert vertrouwen.

Individuele coaching

Bij het kennismakingsgesprek kijk ik naar de hulpvraag van de medewerker. Ik sluit in mijn coachingsessies aan op de behoeften die meespelen. Dit kan zijn op het gebied van het inplannen van werkzaamheden, omgaan met (traumatische) werkgerelateerde gebeurtenissen of depressiviteit.  Indien nodig verwijs ik door naar een collega deskundige.

De sessies zullen vooral individueel plaatsvinden. Persoonlijke aandacht is voor mij een vereiste, zodat de medewerker kan ontdekken welke vaardigheden onderontwikkeld zijn en wat er nodig is om weer zelfvertouwen te krijgen.

Ik werk met verschillende coachingmethodes. Deze zijn gericht op wat de medewerker nodig heeft. Daarnaast zullen in sommige gevallen collega’s/ partners aanschuiven zodat er op het werk dan wel thuis ook gewerkt kan worden aan een andere aanpak.

Methodes waarmee ik werk zijn onder andere; Rode draad techniek, Ontdek je negatieve overtuiging, Geef me de vijf (Colette de Bruin), Teken je doel, Schalingsmodel, 4 stoelen techniek.

Interesse?

Bij interesse, bespreken we samen wat jullie wensen en verwachtingen zijn. Met deze informatie ga ik dan aan de slag om een passend traject samen te stellen. In overleg maken we een indeling die het meest schikt.

Medewerkers krijgen inzicht in de eigen mate van betrokkenheid en welke invloed dit heeft op alle medewerkers, maar ook op klanten of cliënten. Dit zorgt voor een gezond team dat met een frisse blik naar de toekomst kijkt.

Hoe vaak?

Meestal is 5 à 6 trainingsochtenden/
-middagen/ -avonden al voldoende voor een enorme boost voor uw team.

Nazorg?

Na de teamtraining of intervisie kan blijken dat sommige medewerkers meer begeleiding wensen. Medewerkers kunnen o.a. kampen met (over)gevoeligheid, depressieve klachten of zij kunnen het gevoel hebben grip te verliezen in de privé- werkbalans. Voor deze mensen is een individueel coachtraject raadzaam.

Tarieven

Tarieven

Per uur € 109,- (excl. BTW)

Dit tarief geldt voor alle bovenstaande opties.

Laat vrijblijvend een berichtje achter

Contactgegevens:

Marieke Hädicke

Gruttersdreef 319
7328DR Apeldoorn

06-14287740
info@bepaal-je-koers.nl